จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย ได้โลหิต 27,450 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 1 ราย และร่างกาย 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี