จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางอามีเนาะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน อส. นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 96 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 96 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 28 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 22 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 37 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 9 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี