จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริษัทพิธานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นักเรียน, นักศึกษา, จิตอาสาสภากาชาดไทย และประชาชนร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๙๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๙๐ ยูนิต. แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน ๑๗ ราย กรุ๊ป B จำนวน ๒๕ ราย กรุ๊ป O จำนวน ๓๖ ราย และกรุ๊ป AB
จำนวน ๑๒ ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์เชิญชวนร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน ๑๑ ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี