จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ห้องประชุม อ.เมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 163 ราย ได้โลหิต 124 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 49,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
12 ราย และแสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง