จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ภายใต้กิจกรรม “ กยศ.
รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ในวันที่ 3 ของกิจกรรม มีผู้บริจาคโลหิต 132 ราย ได้ โลหิต จำนวน 52,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 6 ราย อวัยวะ 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี