จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอสร้างคอม ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาล
อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอสร้างคอม มีผู้บริจาคโลหิต 144 ราย ได้โลหิต จำนวน 57,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 2 ราย
พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี