จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18:00 - 21:30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ภายในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 60 ยูนิต
(คิดเป็น 21,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 22 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 26 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี