จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสอง พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ กะวัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัย
การอาชีพสอง โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 25 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 4 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 4 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่