จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00–12.00 น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ได้โลหิตทั้งสิ้น 27 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย ณ บริษัท โนเบล
เอ็นซี จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี