จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 112 ราย ได้โลหิต จำนวน 72 ราย งดรับโลหิต จำนวน 40 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 32,400 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย และอวัยวะ จำนวน 27 ราย

จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่