จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมหัวหน้าชุดรับบริจาคโลหิต
ชุดที่ ๑ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ๑ คนให้ ๓ คนรับ ”
ณ หอประชุม กศน.จังหวัดนราธิวาส มีผู้บริจาคโลหิต ๘๔ ราย = ๓๗,๘๐๐ ซีซี ดวงตา ๗ ราย และอวัยวะ ๖ ราย

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส