จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ แผนกมัธยม มีผู้บริจาคทั้งหมด 102 ราย ได้โลหิต
73 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 29,200 ซีซี.

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง