จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก มีผู้บริจาคทั้งหมด 121 ราย ได้โลหิต 65 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 26,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
15 ราย และแสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย ในการนี้ นางภัทรา บินหมูด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บริจาคขนมสำหรับผู้บริจาคโลหิตด้วย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง