จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในโครงการ
" จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 102 ยูนิต และมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย