จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ” เนื่องในโอกาสมหามงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษาณ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย