จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษา โรงพยาบาลเลย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
ในกิจกรรม“กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 518 ยูนิต
และมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย