จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางกุลทรัพย์  ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ
โรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนภูกระดึงวิทยา อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 169 ยูนิต และมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย