จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาตจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาตจังหวัดเลย และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาตจังหวัดเลยร่มกับโรงพยาบาลเลย
ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ "
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 97 ยูนิต

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย