จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 147 ยูนิต

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย