จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี มีผู้บริจาคโลหิต 84 ราย ได้โลหิต จำนวน 33,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี