จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอศรีธาตุ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาล
อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 103 ราย ได้โลหิต จำนวน 41,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย
อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี