จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม​ 2562 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายก​เหล่า​กาชาด​
จังหวัด​สุรินทร์​ มอบหมาย​ให้​คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์​ ออกรับ​บริจาค​โลหิต​สถานี​ตำรวจภูธร​จังหวัด​สุรินทร์​ ได้โลหิตจำนวน
125 ราย​

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์