จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ ตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี อำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 82 ราย 36,000 ซีซี บริจาคอวัยวะ 4 ราย
บริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคร่างกาย 4 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ