จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ " มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 69 ราย ปริมาณโลหิต 31,050 ซีซี ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา