จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอประจันตคาม อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 101 ราย ได้โลหิตจำนวน 78 ราย/ยูนิต คิดเป็น 35,100 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 3 ราย
และร่างกาย 2 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี