จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 39 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 33 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย ณ บริษัท
น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี