จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
อำเภออินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี