จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางชุนิพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ครั้งนี้
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 35 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย ณ โรงเรียนบาระจันวิทยา
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี