จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองมุกดาหาร
ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต
ด้วยได้ ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 88 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 26,400 ซีซี บริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย ณ หอประชุมที่ว่า
อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร