จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
อ.หนองจิกจ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 17 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 17 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 5 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 5 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 6 ราย
- กรุ๊ป AB 1 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้รณรงค์เชิญชวนร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี