จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 42 อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 44 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล