จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม​ 2562 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่า​กาชาด
​จังหวัด​สุรินทร์​ มอบหมาย​ให้นางพรพิมล​ น้อยผาง​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
​ ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียน​สิริธร หอประชุมโรงเรียน​สิรินธร​ ได้โลหิตจำนวน 158 ราย ได้ดวงตาจำนวน​ 4 ราย ได้อวัยวะจำนวน 3 ราย​ ​โดยมี
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์​ นาย​นิวัต​ น้อยผาง​ รอง​ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​สุรินทร์​ และหัวหน้าส่วนราชการ​ ร่วมให้กำลังใจ
ผู้บริจาคโลหิตดังกล่าว

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์