จังหวัดหนองบัวลำภู

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมากชิก ออกหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่
ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ณ บริษัทไนซ์แอพพาเรล จำกัด สาขาหนองบัวลำภู (โรงงานเย็บผ้า)

จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู