จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 168 ราย ได้โลหิต 112 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 44,800 ซีซี.

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง