จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย ออกหน่วยร้ับบริจาคโลหิตร่วมกับ ภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอไชโย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคโลหิตจำนวน 203 คน ได้โลหิต จำนวน 160 ยูนิต คิดเป็น 72,000 ซีซี มีผู้ บริจาค ดวงตา จำนวน 5 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย
และบริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง