จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 172 ราย คิดเป็นปริมาณ 68,800 ยูนิต โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา จำนวน 14 ราย และอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี