จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ
ปลัดนาตยา อัตถะสัมปุณณะ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมจิตอาสา ประจำอำเภอบ้านหมอ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านหมอ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๘๑ รายได้โลหิต ๓๒,๔๐๐ ซี.ซี

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี