จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 128 ราย ได้โลหิต จำนวน 86 ราย งดรับโลหิต จำนวน 42 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
38,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ จำนวน 8 ราย

จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่