จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลละงูออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 75 ราย
ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ขอขอบคุณ ประชานและบุคลากร อำเภอทุ่งหว้า ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล