จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางดรุณี ยาฟอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี /นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 86 ราย ได้โลหิต จำนวน 42,400 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี