จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
ปทุมราชวงศา ยอดผู้บริจาคจำนวน 159 ราย 71,550 ซีซี บริจาคอวัยวะ 17 ราย บริจาคดวงตา 17 ราย บริจาคร่างกาย 17 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ