จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียน
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 70 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 34 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 26 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่