จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมณฑลทหารบกที่ 35 ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิต จำนวน 23 ราย ได้ปริมาณโลหิต
23 ยูนิต ทั้งนี้มีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์