จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 9​ มกราคม​ 2562 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์​ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์​ ออกรับบริจาคโลหิตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์​ ณ หอประชุม
โรงเรียน​จอมพระ​ประชา​สรรค์​ ได้โลหิตจำนวน 96 ราย ได้ดวงตาจำนวน​ 8 ราย ได้อวัยวะจำนวน 6 ราย

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์