จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองกำกับการตำรวจภูธร
อุทัยธานี ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 56 ราย คิดเป็นปริมาณ 22,400 ยูนิต โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี