จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สนง.แขวงทางหลวงสตูล
(ห้องประชุมดาหลาวิทยาลัยชุมชน) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งการออกหน่อยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี
มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 49 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล