จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์
และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 137 ราย คิดเป็นปริมาณ
54,800 ยูนิต โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย และบริจาค อวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี