จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 105 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 105 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 33 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 28 ราย
- กรุ๊ป Oจำนวน 36 ราย
- กรุ๊ป AB 7 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี