จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08:00 น. – 12:00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 33 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 33 ยูนิต
แบ่งเป็น กรุ๊ป A จำนวน 7 ราย กรุ๊ป B จำนวน 12 ราย กรุ๊ป O จำนวน 4 ราย และกรุ๊ป AB จำนวน 10 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ได้รณรงค์การบริจาคดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย และอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี