จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่  17  ธันวาคม  2561 เวลา 9.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล ซึ่งการออกหน่อยรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากน้องๆนักเรียนมุสลิม จึงมียอดผู้มาบริจาคโลหิต
50 ราย ทั้งนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล